islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

36: Posłuszeństwo jest jedynie w tym co dobre

Wiedz że nie ma posłuszeństwa względem żadnego człowieka jeśli jest ono nieposłuszeństwem wobec Allâha, Wielkiego i Wywyższonego.[1]


[1] Wysłannik powiedział,
“Posłuszeństwo jest jedynie w tym co jest dobre.” (Przekazał Buchari (eng. trans. 9/193/259) i Muslim (eng. trans. 3/1022/no.4535)).

I powiedział on także,
“Muzułmanin jest (zobowiązany) do słuchania i posłuszeństwa w tym co lubi lub czego nie lubi, tak długo jak nie jest mu nakazane aby grzeszył. Jeśli nakazany zostaje mu grzech, to nie wolno słuchać ani być posłusznym.” (Przekazał Buchari (eng. trans. 9/193/no.258), Muslim (eng. trans. 3/1022/no.4533) i Abu Daûd).

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m