islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

37: Nie świadcz że konkretna osoba jest mieszkańcem Raju czy Ognia

Nie świadcz za kogokolwiek z ludzi Islamu (że jest osobą Raju czy Ognia) z powodu dobrego lub złego uczynku, ponieważ nie znasz jego ostatecznego uczynku przed śmiercią. Miej nadzieję na Miłosierdzie Allâha dla niego, i obawiaj się o niego ze względu na jego grzechy. Nie wiesz co zostało mu zapisane w czasie jego śmierci,[1] względem skruchy i przeznaczenia Allâha na tą chwilę jeśli umrze w Islamie. Miej nadzieję na Miłosierdzie Allâha dla niego, i obawiaj się o niego ze względu na jego grzechy.


[1] Al-Miqdâd ibn al-Asuad (radiallâhu anhu) powiedział:
"Nie powiem nic dobrego ani złego o człowieku, dopóki nie ujrzę jak zakończy, po tym co usłyszałem od Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam). Spytano, 'Co usłyszałeś?' Odpowiedział: 'Słyszałem jak Wysłannik Allâha powiedział, 'Serca synów Adama bardziej się poruszają niż gotujący się garnek.''" (Przekazał Ahmad, al-Hâkim i Ibn Abî `Âsim w as-Sunnah (no.226). Przekaz uznany za Sahih przez Szeicha al-Albânî w Sahîhul-Dżâmi’(5023)).

Anas (radiallâhu anhu) przekazał że Wysłannik Allâha (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,
“Nie ciesz się z niczyjego uczynku dopóki nie ujrzysz jak zakończył.” (Przekazał Ahmad i Ibn Abî `Âsim w as-Sunnah (347-353), uznane za Sahih przez Szeicha al-Albânî w Silsilatul-Ahâdîth as-Sahîhah (no.1334)).

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m