islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

39: Kamienowanie jest słuszne

Kamienowanie jest słuszne i właściwe.[1]


[1] Odnosi się to do kamienowania na śmierć mężczyzny lub kobiety winnych cudzołóstwa którzy są, lub byli żonaci.

‘Ubâdah ibn as-Sâmit przekazał, że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział,
“Słuchajcie mnie, słuchajcie mnie: Allâh wskazał drogę dla nich. Gdy nieżonaty mężczyzna cudzołoży z niezamężną kobietą, [karą] jest sto biczów i wygnanie przez rok. Jeśli żonaty mężczyzna cudzołoży z zamężną kobietą, [karą] jest sto biczów i kamienowanie na śmierć.” (Przekazał Muslim (eng. trans. 3/911/no.4191)).

[przyp. tłum. (Abu Anas)]

Wszelkie prawa Shari`ah wykonywane są w państwie Islamskim, nie zaś w krajach takich jak Polska.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m