islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

4: Wszelkie sprawy zostały jasno ustalone przez Sunnę i Dżama`ah

'Umar ibn al-Khattâb, rahimahullaah, powiedział, "Nie ma wytłumaczenia dla osoby która błądzi myśląc że jest prowadzona. Ani też za porzucanie przewodnictwa myśląc, że jest ono zbłąkaniem, ponieważ sprawy zostały jasno ustalone, dowody dowiedzione[1] a wytłumaczenia odcięte."[2] Tak jest ponieważ Sunnah i Dżama`ah utrwaliły i ochroniły całość religii. Zostało to uświadomione ludziom, więc muszą oni się dostosować i naśladować.[3]


[1] Al-'Irbâd ibn Sâriyah, radiallaahu'anhu, przekazał że Prorok powiedział,
"... Zostawiłem wam jasne instrukcje, których noc jest jak dzień. Każdy kto od nich po mnie zboczy, zostanie zniszczony." (Przekazał Ahmad, Ibn Madżah (no. 43) oraz  al-Hâkim. Potwierdzone jako sahih przez Szeicha al-Albânî w as-Sahîhah (no. 937))

[2] Przekazał Ibn Battah w, al-lbântul-Kubrâ (no. 162) przez Auzâ'î do którego doszło że powiedział to 'Umar ibn al-Khattâb. Niemniej jednak łańcuch tego przekazu jest munqati' (rozłączony, brakuje w nim osób).

Al-Maruazî przekazał w as-Sunnah (no. 95) że 'Umar ibn 'Abd Allah-'Aziiz powiedział,
"Nie ma wytłumaczenia dla kogokolwiek, po (tym jak) Sunna (została ustanowiona), aby błądził w błędach myśląc że są one przewodnictwem."

[3] `Abdullâh ibn Mas'ûd radiallaahu 'anhu, powiedział,
"Naśladuj i nie wprowadzaj innowacji, gdyż to co ci zostało dane wystarcza, a każda innowacja jest zbłąkaniem." (Przekazał Abu Khaithamah w Kitâb Ul-`Ilm (no. 540), Szeich al-Albânî uznał przekaz ten za sahih)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m