islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

41: Sunną jest skracanie modlitwy podczas podróży

Skracanie modlitw podczas podróży[1] jest Sunną.


[1] [przyp. tłum. (Abu Anas)]

Szeich Bin Bâz (rahimahullah) powiedział:
"Większość Uczonych uważa, że podróżą jest dystans jednej doby podróży wielbłądem, co odpowiada około 80 kilometrom. Większość uczonych uważa również, że osoba która przebywa w danym miejscu (do którego wykonała podróż) więcej niż cztery doby, zobowiązana jest modlić się pełną ilość modlitw i pościć w miesiącu Ramadhân. Jeśli pobyt trwa krócej (niż cztery doby), osoba ta może skracać modlitwy* i łączyć je** i nie pościć. [...] Jeśli osoba nie wie jak długo będzie przebywać w danym miejscu***, to może skracać i łączyć modlitwy oraz nie musi pościć do czasu gdy będzie wiedziała, że pozostanie tam więcej niż cztery doby, lub powróci do domu." (Tuhfat-ul-Ikhuân, str. 122-123)

* Modlitwy skraca się w następujący sposób: Fadżr - 2 rak'ah; Duhr - 2 rak'ah; `Asr - 2 rak'ah; Maghrib - 3 rak'ah; `Iszâ - 2 rak'ah.

** Modlitwy łączy się w następujący sposób: Zaraz po zakończeniu Duhr odmawia się `Asr, oraz po zakończeniu Maghrib odmawia się i `Iszâ (al-Buchari i Muslim).

*** Jeśli podróżny nie wie ile pozostanie na miejscu każdego dnia, i jego intencją jest wyjazd następnego dnia, a okazuje się, że musi zostać.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m