islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

42: Podczas podróży można pościć lub nie

Jeśli chodzi o post podczas podróży, to każdy kto chce może pościć, i każdy też może powstrzymać się od postu.[1]


[1] Szeich ul-Islam, Ibn Taymiyyah (rahimahullaah), powiedział w Madżmû' al-Fatâwa (25/209),
"Jeśli chodzi o podróż w której skracać można modlitwę, to dozwolone jest powstrzymanie się od postu i odrobienie go w późniejszym okresie. Odstąpienie od postu jest dozwolone dla podróżującego, i zgodni są co do tego uczeni, bez względu na to czy [podróżnik ten] jest w stanie pościć czy też nie, czy poszczenie byłoby [dla niego] trudne czy też nie, nawet jeśli podróżnik ten schroniony byłby w cieniu, miał wystarczająco dużo wody i miałby do dyspozycji osobę która by mu usługiwała, to nadal dozwolone jest aby nie pościł i skracał modlitwę. Ktokolwiek twierdzi, że nie poszczenie jest dozwolone tylko dla osoby która nie jest w stanie pościć, nakazana jest mu skrucha. [...] Podobnie osoba która krytykuje kogoś kto nie pości (podczas podróży), nakazana jest mu skrucha."

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m