islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

45: Świat ten jest miejscem gdzie istnieje Imân

Wiedz że świat ten jest miejscem Imânu i Islamu. [1]


[1] Większość uczonych utrzymuje opinię, że świat ten podzielony jest między Dâr-ul-Islâm (krajem islamu) i Dâr-ul-Kufr (krajem niewiary).

[przyp. tłum. (Abu Anas)]

Imâm Abû Bakr al-Ismâ´îlî (rahimahullâh) powiedział na temat Ahl-us-Sunnah łal-Dżamâ´ah:
"Utrzymują, że kraj jest krajem Islamu a nie krajem niewiary, jak twierdzą Mu´tazilah, tak długo jak wykonywane jest wezwanie na modlitwę (Adhân), [modlitwa] wykonywana jest jawnie a ludzie mają możliwość ją wykonywać." (I´tiqâd Ahl-is-Sunnah łal-Dżamâ´ah, str. 51)

Imâm ash-Shaukânî (rahimahullâh) powiedział:
"Jeżeli nakazy i zakazy w danym kraju są pod kontrolą Muzułmanów, w taki sposób że niewierni którzy tam się znajdują mogą jedynie okazywać swe bałwochwalstwo tylko dlatego że muzułmanie im na to zezwalają, to kraj ten uznawany jest jako Dâr-ul-Islâm. Obrzędy które niewierni okazują nie są szkodliwe, ponieważ nie są one okazywane przez władzę czy siłę. Jeżeli jednak sytuacja byłaby odwrotna, to kraj także byłby w odwrotnej sytuacji [Dâr-ul-Kufr]." (as-Sayl al-Dżarâr (4/575))

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m