islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

47: Nie świadczymy jednak że konkretna osoba jest prawdziwym i doskonałym wierzącym.

Niemniej jednak nie świadczymy, że ktokolwiek z nich jest prawdziwym i doskonałym wierzącym, tak długo jak nie spełni wszystkich obowiązków w Islamie. Jeśli zaniedba którykolwiek [z obowiązków], to jego wiara jest ułomna do póki nie okaże skruchy. To czy jego wiara jest kompletna czy też nie, osądzi jedynie Allâh Najbardziej Wzniosły, chyba że jawnie zaniedbuje jakikolwiek z obowiązków w Islamie.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m