islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

48. Modlitwa pogrzebowa za wszystkich muzułmanów jest Sunną

Modlitwa (pogrzebowa) za każdego kto umrze z pośród ahl-ul-Qiblah, jest sunną: cudzołożnik i  cudzołożnica ukamienowani na śmierć, samobójca i inni są Muzułmanami[1], tak samo alkoholik i inni są muzułmanami; ofiarowanie modlitwy (pogrzebowej) za nich jest Sunną.[1] [przyp. tłum (Abu Anas)]

Szeich Sâlih al-Fauzân powiedział na temat sekty Mu´tazilah (oddzieleni):
"Przypisano im tą nazwę ze względu na ich przywódcę Wâsil bin ´Atâ', który swego czasu był uczniem słynnego Imâma Tâbi´î al-Hasan al-Basrî (rahimahullâh). Gdy al-Hasan al-Basrî został spytany o osobę która popełnia wielki grzech i jaki jest względem tej osoby wyrok, powiedział to co mówią Ahl-us-Sunnah łal-Dżamâ´ah: "Jest wierzącym wraz ze swą wiarą (Îmân), grzesznikiem wraz ze swym wielkim grzechem." Wâsil bin ´Atâ' nie zgodził się z odpowiedzią swego nauczyciela, oddzielił się (i´tazala) od niego i powiedział: "Nie. Ja uważam, że taka osoba nie jest ani wierząca ani niewierząca, lecz znajduje się pomiędzy nimi."" (Lamhah ´an al-Firaq adh-Dhâlah, str. 49, wydane przez Dâr-us-Salaf)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m