islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

6: Wszelka innowacja (w Religii) jest zbłąkaniem

Wiedz że ludzie nigdy nie wprowadzają innowacji, aby nie porzucić jej odpowiednika z Sunny.[1]

Więc wystrzegaj się nowo wymyślonych spraw, ponieważ każda nowo wymyślona sprawa jest innowacją, a każda innowacja jest zbłąkaniem, każde zaś zbłąkanie i jej ludzie są w Ogniu.


[1] Hassan ibn 'Atiyyah, rahimahullaah, powiedział,
"Ludzie nigdy nie wprowadzają innowacji do swej religii, aby Allah nie odebrał jej odpowiednika z Sunny, i nie przywróci go im do Dnia Zmartwychwstania." (Przekazał ad-Dârimî, Szeich al-Albaani uznał przekaz ten za sahih w al-Mishkât (1/66/no.188))

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m