islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

7: Wszystkie poważne innowacje i dewiacje zaczynają się jako małe i błahe

Wystrzegaj się małych innowacji, ponieważ rosną aż staja się ogromne.[1]

Miało to miejsce z każdą innowacja wprowadzoną w tej Ummie. Zaczęła się jako coś małego, nosząc podobieństwo prawdy, dlatego też ci którzy ją przyjęli zostali zwiedzieni, a później nie byli już w stanie jej pozostawić. Tak więc urosła i stała się religią którą naśladowali, i w ten sposób zboczyli z Drogi Prostej i opuścili Islam.[2]


[1] Doskonałym przykładem tego jak małe innowacje prowadzą osobę do popełniania poważnych innowacji jest narracja przekazana przez ad-Dârimî w Sunan (1/79):

"`Amr ibn Salmah powiedział: Mieliśmy za zwyczaj siedzieć przy drzwiach `Abdullah ibn Mas`ûd przed modlitwą poranną. Jak wychodził szliśmy z nim do meczetu. (pewnego dnia) Abu Mûsa al-Ash`arî przyszedł do nas i powiedział, "Czy Abu `Abd ar-Rahmân już wyszedł?" Odpowiedzieliśmy, "Nie." Więc usiadł z nami i czekał (na Abu `Abdur-Rahmâna).

Gdy wyszedł, wszyscy stanęliśmy obok niego. Abu Mûsa powiedział do niego, "O Abu `Abd ar-Rahmân! Przed chwilą widziałem coś w meczecie, co uważałem za złe, lecz wszelka chwała Allah'owi, nie widziałem nic jak tylko dobro." Spytał się, "Więc co to było?" (Abu Mâsa) odpowiedział, "Jeżeli dożyjesz, to ujrzysz to. Widziałem w meczecie ludzi siedzących w kręgach, czekających na modlitwę. W każdym kręgu mieli kamyki w rękach i (jeden z nich) mówił 'powtórzcie Allâhu Akbar sto razy.' I powtarzali sto razy. Następnie mówił, 'powiedzcie Lâ ilâha illallâh sto razy.' Tak też mówili sto razy. Następnie mówił, 'powiedzcie Subhânallâh sto razy.' I mówili to sto razy."

(Ibn Mas`ûd) spytał, "Co im powiedziałeś?" (Abu Mûsa) odpowiedział, "Nic im nie powiedziałem, czekałem aby usłyszeć twój pogląd, lub co ogłosisz." (Ibn Mas`ûd) odpowiedział, "Powinieneś nakazać im aby wyliczyli złe uczynki które nabyli, i zapewnić ich, że ich dobre uczynki nie zostały by stracone!"

Następnie poszliśmy za nim (Ibn Mas`ûd'em) aż doszedł do jednego z tych kręgów, stanął i powiedział, "Co wy robicie?" Odpowiedzieli, "O Abu `Abd ar-Rahmân! Są to kamyki na których liczymy takbîr, tahlîl i tasbîh." Powiedział, "Policzcie wasze złe uczynki. Zapewniam was że żadne z waszych dobrych uczynków nie zostaną stracone. Biada wam,  wspólnoto Muhammad`a! Jak szybko idziecie ku zniszczeniu! Oto Towarzysze waszego Proroka których jest wielu. Są tu jego (Proroka) ubrania które jeszcze nie są zniszczone, i jego miska jest cała. Na Tego Który w swym Ręku trzyma moją duszę! Albo podążacie za religią lepszą niż nauczana przez Muhammad'a, albo otwieracie wrota zbłąkania."

Powiedzieli, "O Abu `Abd ar-Rahmân! Na Allah'a, pragniemy jedynie dobra." Odpowiedział, "Ilu jest takich którzy mają dobre zamiary lecz dobra nie osiągają. Zaprawdę Wysłannik Allaha powiedział nam 'Ludzie będą recytować Koran, lecz nie przejdzie on dalej niż ich gardła.' Na Allah'a! Nie wiem, być może większość z nich należą do was." Po czym ich opuścił.

Umar ibn Salmah (jeden z narratorów) powiedział: 'Widzieliśmy większość z tych ludzi wśród Khauaridż walczących przeciwko nam w dniu Nahrauân.'" (Szeich Salîm al-Hilâlî uwierzytelnił ten przekaz w in al-Bid`ah (str. 26-29))

[2] Uczeni rozróżniają pomiędzy innowacjami które wykluczają człowieka z Islamu (al-Bid`at ul-Mukaffirah), a tymi które nie wykluczają. Nie należy więc rozumieć tego w sensie nie ograniczonym.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m