islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sharh-us-Sunnah
[wytłumaczenie wiary]

Autor: Imâm Abu Muhammad bin Khalf al-Barbahârî (zmarł w 329 H)

8: Troska o wiedzę i Religię

Niech Allah będzie dla ciebie miłosierny! Sprawdzaj ostrożnie mowę każdego, szczególnie w naszych czasach. Nie postępuj pochopnie i nie przyjmuj niczego zanim nie spytasz i nie przekonasz się: Czy którykolwiek z Towarzyszy Proroka o tym mówił, czy mówił o tym którykolwiek z uczonych? Jeżeli znajdziesz przekaz od nich dotyczący tej sprawy, trzymaj się niego, za nic zań nie wykraczaj[1] i niczemu nie dawaj nad nim pierwszeństwa, wpadając w ten sposób do Ognia.


[1] Imâm al-Auzâ`î, rahimahullaah, powiedział,
"Wiedza jest tym co pochodzi od Towarzyszy Muhammada, a to co nie pochodzi choćby od jednego z nich nie jest wiedzą." (Dżâmi 'Bayânil - 'Ilm, Ibn 'Abdul Barr (2/36))

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m