islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

At-Taubah, skrucha

Autor: Imâm Muhammad ibn Sâlih Al-Uthaimîn
Źródło: Sifat Salât-in-Nabî (strony 49-51)
Z angielskiego na polski przełożyła: Fatimah Filipiak

Skrucha: Oznacza odwrócenie się od nieposłuszeństwa Allahowi do posłuszeństwa Jemu.

Skrucha: Jest ukochana przez Allaha, jako że mówi co znaczy:

»Zaprawdę, Allah miłuje nawracających się i miłuje oczyszczających się.« (Sura al-Baqara, 2:222)

Skrucha: To obowiązek który spoczywa na każdym wierzącym. Allah mówi, co znaczy:

»O wy, którzy wierzycie! Nawracajcie się do Allaha ze szczerą skruchą!« (Sura at-Tahrîm, 66:8)

Skrucha: To jeden ze sposobów osiągnięcia sukcesu. Allah mówi, co znaczy:

»Nawracajcie się wszyscy do Allaha, o wy, wierzący! Być może, będziecie szczęśliwi!« (Sura an-Nûr, 24:31)

Sukces następuje, wtedy, gdy ktoś dostaje to, czego szuka i jest ochroniony przed tym, przed czym ucieka.

Przez szczerą skruchę, Allah przebacza grzechy nie ważne jak duże i nie ważnie ile ich jest. Allah mówi co znaczy:

»Powiedz: O słudzy moi, którzy wykroczyliście przeciwko sobie samym, nie traćcie nadziei na miłosierdzie Allaha! Zaprawdę. Allah przebacza grzechy w całości. Przecież on jest Przebaczający, Litościwy!« (Sura az-Zumar, 39:53)

O bracie mój, który zgrzeszyłeś, nie wątp w miłosierdzie twego Pana, ponieważ, naprawdę, drzwi skruchy otwarte są do czasu, kiedy słońce wzejdzie z zachodu. Prorok, pokój z nim, powiedział:

"Zaprawdę, Allah wyciąga Swoją Rękę w nocy, aby przyjąć skruchę grzesznika za dnia. I wyciąga Swoją Rękę podczas dnia, aby przyjąć skruchę grzesznika nocą, aż do dnia gdy słońce wzejdzie z zachodu" (Przekazane przez Muslima)

I jak wielu ludzi nawróciło się do Allaha z licznych oraz ogromnych grzechów i Allah przyjął ich skruchę? Allah mówi, co znaczy:

»I ci, którzy nie wzywają żadnego boga poza Allahem i nie zabijają nikogo wbrew zakazowi Allaha, chyba, że zgodnie z prawem i nie uprawiają cudzołóstwa. A kto to czyni, spotka go kara za grzech. Jemu będzie podwojona kara w Dniu Zmartwychwstania i będzie w niej poniżony na wieki. Z wyjątkiem tych, którzy się nawrócili, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieło, tym Allah zamieni ich złe czyny na dobre.« (Surah al-Furqân, 25:68-70)

Skrucha: Musi spełnić pięć warunków (aby została przyjęta):

1. Szczerość w stosunku do Allaha, Najwyższego: Osoba robi to tylko ze względu na Allaha i szuka jego nagrody i ratunku od Jego kary.

2. Żal za grzech, który był popełniony, tak, że dana osoba jest smutna, że to zrobiła i nie chce nigdy tego ponownie uczynić.

3. Zaprzestanie czynienia tego grzechu natychmiast. Jeśli czyn był przeciwko Allahowi, wtedy powinien

(a) zaprzestać go robić, jeśli był to niedozwolony czyn, lub

(b) pospieszyć się go uczynić, jeśli był to obowiązek, który porzucił.

A jeśli czyn był przeciwko stworzonej istocie (takiej jak człowiek), wtedy powinien pospieszyć się uwolnić [od tego czynu], zwracając tej osobie (dobrem) lub przepraszając i prosząc ją o przebaczenie.

4. Stanowczość w nie wracaniu do tego grzechu w przyszłości.

5. Skrucha powinna nastąpić przed czasem, kiedy już nie zostanie przyjęta - gdy nadejdzie śmierć, albo gdy słońce wzejdzie z zachodu. Allah mówi, co znaczy:

»Skrucha nie ma skutku dla tych, którzy robią grzechy bez przerwy, do czasu, kiedy śmierć dosięga jednego z nich, wtedy mówi: "Zaprawdę, nawracam się teraz.« (Surah an-Nisâ', 4:18)

Prorok, pokój z nim, powiedział:

"Ktokolwiek nawróci się przed tym jak słońce wzejdzie z zachodu, Allah przyjmie jego skruchę" (Przekazane przez Muslima)

O Allâh, zapewnij nam szczerą skruchę i przyjmij ją od nas, zaprawdę Ty jesteś Wszystko Słyszący i Wszystko Wiedzący.

pokrewne:
> Taubah, skrucha
> Bądź w tym życiu jakbyś był obcym
> Życie jest wielką próbą!
> Poddanie się Allahowi
> Budowanie Wiary i Oczyszczanie Duszy
> Szczerość wiary
> Rija (skryte bałwochwalstwo)
> Taquah bogobojność

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m