islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sny w świetle Islamu

Tłumaczenie z angielskiego i przypisy: Abu Anas bin Marian

Sny które się sprawdzają są częścią Proroctwa, zgodnie z tym co zostało przekazane od Proroka (sal allahu `alejhi ła sallam):

"Autentyczne sny są jedną z czterdziestu sześciu części Proroctwa." (Sahih Buchari i Sahih Muslim)[1]

Abu Qatada przekazał, że Wysłannik Allâha (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

"Dobre sny są od Allâha, a złe sny pochodzą od szatana; zatem jeśli ktoś z was ujrzy coś (czego nie lubi), powinien splunąć[2] trzykrotnie w lewą stronę i szukać schronienia u Allâha przed złem [tego snu], wtedy to nigdy mu nie zaszkodzi." Abu Salama powiedział: Miewałem sny które bardziej mnie przygniatały niż góra; ale odkąd usłyszałem ten hadith nie zważam na nie. (Sahih Muslim)[3]

Abu Salama powiedział: Miewałem tak okrutne sny, że przez nie chorowałem. Abu Qatada powiedział: Ja także miewałem sny z powodu których chorowałem, aż do czasu gdy usłyszałem jak Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział: "Dobre sny są od Allâha, więc jeśli ktoś z was ujrzy coś co lubi, to powinien o nich powiedzieć jedynie temu kogo kocha, a jeśli ujrzy coś czego nie lubi, powinien splunąć trzykrotnie w lewą stronę i szukać schronienia u Allâha przed złem szatana i złem tego snu, i nie powinien o nim nikomu opowiadać, wtedy ten sen mu nie zaszkodzi." (Sahih Muslim)[4]

Abu Huraira przekazał, że Wysłannik (sal allahu `alejhi ła sallam) powiedział:

"Gdy zbliżał się będzie Dzień Zmartwychwstania, sny wierzącego rzadko kiedy nie będą się sprawdzać, a sen wierzącego jest jedną z czterdziestu sześciu części proroctwa, a wszystko co jest częścią proroctwa nie może być fałszem." Muhammad bin Sirîn powiedział, "Mawiano, 'Istnieją trzy rodzaje snów: Odzwierciedlenie własnych myśli i doświadczeń których się doznało za dnia [nie śpiąc], to co podszeptuje szatan aby przestraszyć śpiącego, lub dobre wieści od Allâha. Zatem jeśli ktoś będzie miał sen którego nie lubi, nie powinien o nim nikomu opowiadać, lecz wstać i pomodlić się." (Sahih Buchari)[5]

Sny zatem dzielą się na trzy kategorie:

  1. rahmâni (te które pochodzą od Allâha),
  2. nafsâni (psychologiczne, te które spowodowane są podświadomością) oraz
  3. shaytâni (te które pochodzą od Szatana).

Imâm Ibn ul-Qaiyym powiedział, "Sny Proroków są wahy (objawieniem) gdyż chronione są od Szatana. Ummah jest co do tego zgodna. Dlatego też Ibrâhîm (Abraham) miał zamiar spełnić rozkaz Allâha i poświęcić swego syna Ismaela gdy ujrzał to we śnie; pokój im obu.

Sny innych ludzi niż proroków należy analizować w świetle jasnego objawienia [Koranu i Sunny]. Jeśli zgodne są z Koranem i z Sunną, to w porządku, w innym przypadku nie należy według nich postępować. Jest to bardzo poważne, ponieważ wielu innowatorów z pośród Sufich i innych zbłąkało z tego powodu.

Każdy kto pragnie prawdziwych snów powinien starać się aby być prawdomównym, jeść jedynie to co jest halâl, przestrzegać praw szari`ah, unikać wszystkiego tego co zakazał Allâh i Jego Posłaniec (sal allahu `alejhi ła sallam), sypiać w stanie całkowitej czystości odwróconym w stronę Qiblah, i pamiętać o Allahu aż poczuje, że powieki mu się zamykają. Jeśli będzie przestrzegał tego wszystkiego, wtenczas jego sny raczej nie będą nieprawdziwe.

Najbardziej prawdziwe ze snów to te które pojawiają się w czasie suhûr [tuż przed brzaskiem], gdyż jest to pora w której Allâh zniża się, a miłosierdzie i przebaczenie są blisko. Jest to także czas w którym szatany cichną, w odróżnieniu do czasu ciemności który nastaje tuż po zachodzie słońca, gdy diabły i złe duchy się rozprzestrzeniają." (Madâridż as-Sâlikîn, tom 1, str. 50-52)

Al-Hâfidh ibn Hadżar powiedział, "Wszystkie sny dzielą się na dwie kategorie:

Prawdziwe sny

Są to sny Proroków i ludzi bogobojnych którzy idą w ich ślady. Mogą także się przydarzyć innym ludziom, jak na przykład sen niewiernego króla który został zinterpretowany przez Yusûfa (Józefa) (sal allahu `alejhi ła sallam)[6], lecz jest zdarza się to bardzo rzadko. Prawdziwe sny to te które się sprawdzają w życiu tak jak widziane byłby we śnie.

Mieszane fałszywe sny, które przed czymś ostrzegają.

Są trzech rodzajów:

Igraszki szatana które przygnębiają człowieka, jak na przykład gdy widzi we śnie gdy jego głowa zostaje odcięta i za nią idzie, lub widzi jak popada w wielki kryzys i nikt mu nie pomaga.

Gdy widzi aniołów którzy namawiają go do rzeczy zakazanych, lub inne rzeczy które nie mają żadnego sensu.

Gdy widzi coś co przydarza mu się w życiu rzeczywistym, lub pragnie aby mu się przydarzyło, i widzi to bardzo realistycznie w swym śnie; lub gdy widzi to co zazwyczaj mu się przydarza gdy nie śpi lub to co odzwierciedla jego nastrój. Te sny zazwyczaj mówią o przyszłości lub teraźniejszości, rzadko a przeszłości." (Fath ul-Bâri, 12/352-354)

Ibn Hadżar powiedział także, "Podsumowując to co zostało powiedziane na temat dobrych snów, możemy powiedzieć trzy rzeczy:

  • Człowiek powinien wychwalać Allâha za dobry sen
  • Powinien się z niego cieszyć
  • Powinien o nim opowiedzieć tym których kocha, a nie mówić o nim tym których nie lubi.

Podsumowując to co zostało powiedziane o złych snach możemy powiedzieć cztery rzeczy:

  • Człowiek powinien szukać schronienia u Allâha przed złem tego snu
  • Powinien szukać schronienia u Allâha przed złem Szatana
  • Powinien splunąć trzykrotnie w lewą stronę jak się przebudzi
  • Nie powinien nikomu mówić o tym śnie.

W Sahih al-Buchari, [w rozdziale] Bâb al-Qayd fi’l-Manâm, została także wspomniana piąta rzecz, którą przekazał Abu Hurayrah, mianowicie aby się pomodlić. Imam Muslim wspomniał także o tym aby po przebudzeniu przewrócić się na inną stronę niż na której się leżało." (Fath ul-Bâri, 12/370)

Ibn Hadżar powiedział także, "Według hadisu który przekazał Abu Razîn przez al-Tirmidhî, człowiek nie powinien ujawniać swego snu nikomu innemu z wyjątkiem bliskiego przyjaciela którego bardzo kocha, lub komuś o wielkiej wiedzy. Według innego przekazu, nie powinien mówić o nim komu innemu niż uczonemu który mu szczerze doradzi. Al-Qâdi Abu Bakr ibn al-`Arabi powiedział, 'jeśli chodzi o uczonego, to postara się zinterpretować ten sen w dobry sposób, i nauczy ją także czegoś co przyniesie tej osobie korzyść i jej pomoże. Osoba mądra to taka która wie jak sen zinterpretować i powie jedynie to co może pomóc, w innym przypadku zachowa milczenie. Natomiast ktoś kto jest bliski, gdy wie o czymś dobrym to powie o tym [osobie która śniła], a jeśli nie wie lub ma wątpliwości zachowa milczenie." (Fath ul-Bâri, 12/369)

Imâm al-Baghaui powiedział, "Wiedz, że interpretacja snów dzieli się na różne kategorie. Sny można interpretować w świetle Koranu lub w świetle Sunny, poprzez przysłowia które są powszechne wśród ludzi, przez nazwy lub metafory, lub poprzez przeciwieństwa. Przykładem interpretacji w świetle Koranu jest sznur / lina, znacząca pakt, ponieważ Allâh mówi w Koranie [co znaczy]:

»Trzymajcie się razem, węzła Allâha...« (Surah Âl-'Imrân, 3:103)

Przykładem interpretacji w świetle Sunny może być wrona, oznaczająca człowieka niemoralnego (fâsiq), ponieważ Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) takim go nazwał.

Przykładem interpretacji według przysłów może być kopanie dołu, oznaczające spisek, ponieważ mówi się "Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada."

Przykładem interpretacji poprzez imiona, może być ujrzenie człowieka zwanego Râszid, którego imię znaczy mądrość.

Przykładem interpretacji na podstawie przeciwieństw może być strach, który znaczy bezpieczeństwo ponieważ Allâh mówi (co znaczy):

»...i [Allâh]zamieni ich obawę w bezpieczeństwo...« (Surah an-Nûr, 24:55)" (Sharh us-Sunnah, 12/220)


[1] Sahih Buchari, (ang. tłum.) tom 9, księga 87, numer 116 ; Sahih Muslim (ang. tłum.) księga 029, numer 5632

[2] Splunąć tak aby nie wypluwać śliny, tylko wydmuchać powietrze.

[3] Ang. tłum. księga 029, numer 5616

[4] Ang. tłum. księga 029, numer 5619

[5] Ang. tłum. tom 9, księga 87, numer 144; zobacz także Sahih Muslim, Kitab ar-Ru'ya

[6] Zobacz Surah Yusuf, 12:43-48

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m