islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Sulûk - pojęcie sufizmu wg. Ahl-us-Sunnah

Autor: Szeich `Alî bin Nâsir al-Faqîhî[1]
Na polski tłumaczył: Abu Anas Lechistani

Pytanie: Jak Ahl-us-Sunnah wal-Dżam`âh zapatruje się na pojęcie Sulûk?

Odpowiedź: Sulûk według Ahl-us-Sunnah, to posiadanie pięknych cech charakteru (Akhlâq Hasanah) wobec innych ludzi, jak na przykład miękkie serce, oraz czczenie Allâha w sposób jak najbardziej doskonały. Jest to sposób w jaki zachęca się ludzi do Islamu, a dowodem jest to co Powiedział Allaah (znaczenie):

{I przez miłosierdzie od Boga ty stałeś się dla nich łagodny. Gdybyś był surowy i twardego serca, to oni odeszliby od ciebie...} (3:159)

Następnie Szeich polecił książkę Imâma Ibn-ul-Qayyim "Madâridż-us-Sâlikîn" w której ten temat jest opisany. Końcowo powiedział, że Suluuk oparty jest o hadith:

"Czym jest Ihsân?" Odpowiedział: "Aby czcić Allaha tak jakbyś go widział, gdyż nawet jeśli Go nie widzisz, to zaprawdę On ciebie widzi."[1] Szeich `Ali jest wykładowcą w meczecie Proroka (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) w Medynie, profesorem uniwersytetu Islamskiego w Medynie, i uczniem Imâma asz-Szanqîtî, Szeicha `Abdul `Azîz Ibn Bâza, Szeicha Nâsir-ud-Dîn al-Albânî, i innych.

Pytanie zadał i spisał, Abu Mûsa al-Albâni.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m