islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Tłumaczenie Koranu według własnych opinii

Autor: Szeich-ul-Islâm, Abûl Fidâ Ismâ`il ibn 'Amr ibn Kathîr al-Basrî (zm. 774h)
Źródło: Tafsîr Ibn Kathîr, Wyd. Darussalam.
Tłumaczenie na polski: Iman, Madżida Sza'ban
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody tłumaczek zabronione.

Tafsir Koranu poprzez zwykłe opiniowanie

Nie wolno przeprowadzać Tafsiru Koranu za pomocą zwykłego opiniowania. Według Muhammad bin Dżarîr, Ibn 'Abbâs powiedział że Prorok rzekł:

"Ten, kto wyjaśnia Koran według swojej (indywidualnej) opinii lub tego, o czym nie posiada wiedzy, zajmie swoje miejsce w Ogniu (Piekielnym)."[1]

Wyjaśnianie kwestii o których posiada się wiedzę, w przeciwnym razie - zachowanie milczenia

Salaf nie podejmowali się tłumaczeń (treści, przesłania Koranu), jeśli nie posiadali stosownej wiedzy. Na przykład, Ibn Dżarîr (At-Tabari) przekazał, że Abu Mamar powiedział, że Abu Bakr As-Siddîq rzekł: "Która ziemia mnie utrzyma i które niebo zasłoni, jeśli powiem o Księdze Allâha, to czego nie wiem." Ibn Dżarîr zrelacjonował również, że Anas powiedział, że Umar bin Al-Khattab przeczytał werset {I owoce i Abbâ (zioła, rośliny itp.}, kiedy stał na Minbarze. Potem powiedział: "Wiemy czym są owoce, ale czym jest Abbâ'?" A potem rzekł: "'Umarze! To już jest przesada." Oznacza to, że 'Umar chciał jedynie znać dokładną naturę Abbâ, albowiem było ewidentnym dla niego, że jest to roślina, która rośnie na ziemi, tak jak powiedział Allâh: [80:27-28] {I sprawiliśmy, że wyrosły na niej ziarna, i winne grona i koniczyna (zielona pasza dla zwierząt}

Ibn Abi Mulajkah powiedział, że zapytano Ibn Abbâsa o Âjah: {Jeśli ktokolwiek z was zostanie zapytany, zagłębi się w tego Tafsir.} Nie wahając się ani przez chwilę, Ibn Abbâs odmówił jakiejkolwiek wypowiedzi na ten temat (to znaczy, przekazania własnej opinii). Narracja ta posiada autentyczny łańcuch przekazicieli. Zrelacjonował on również (Ibn Dżarîr), że Ibn Abi Mulajkah powiedział: 'Mężczyzna zapytał Ibn Abbâsa o Werset [32:5} {w ciągu dnia, liczącego tysiąc lat.} Ibn Abbâs zapytał go: "Co znaczy: [70:4] {w Dniu, którego wielkość wynosi pięćdziesiąt tysięcy lat}?" Mężczyzna powiedział: "Zapytałem tylko po to, abyś mi wyjaśnił." Ibn Abbâs rzekł: "Są to dwa Dni, które Allâh wymienił w Swojej Księdze i On wie o nich więcej." Nie lubił komentować Księgi Allâha, jeśli nie posiadał o niej wiedzy."[2]

Al-Lajth przekazał, że Jahjâ bin Sa'id powiedział, że Sa'id bin Al-Musajjib przekazywał z Koranu jedynie to, o czym wiedział (At-Tabari 1:86). Również Ajjub, Ibn 'Ałn oraz Hiszâm Ad-Dastułâ'i przekazali, że Muhammad bin Sirin rzekł: "Zapytałem 'Ubaidah (As-Salmani) o werset Koranu i powiedział: "Ci, którzy posiadali wiedzę odnośnie okoliczności objawień Koranu umarli. Bądź więc bogobojny i szukaj właściwej drogi." Asz-Sza'bi zrelacjonował, że Masruq powiedział: "Unikajcie Tafsiru, albowiem jest to narracja dotycząca Allâha."

Te autentyczne przekazy od Towarzyszy oraz Imamów Salaf (prawowiernych poprzedników) zaświadczają o ich niechęci i obawach odnośnie praktykowania Tafsiru względem tych treści, o których nie posiadali wiedzy. Odnośnie ludzi, którzy wypowiadają się w kwestiach, co do których posiadają językową (znaczeniową) oraz religijną wiedzę, nie popełniają oni grzechu. W związku z tym, uczeni i Imamowie, łącznie z tymi, których wymieniliśmy, opracowali Tafsir i przekazywali to, o czym wiedzieli, unikając rozprawiania o kwestiach, o których wiedzy nie posiadali. Powstrzymywanie się zatem od dywagacji o rzeczach, o których nie posiadamy wiedzy, obowiązuje każdego człowieka, tak samo jak każdy zobowiązany jest przekazywać wiedzę, którą posiada, jeśli zadano mu pytanie. Allâh powiedział: [3:187] {Aby czynić znanym i zrozumiałym dla rodzaju ludzkiego, a nie aby ukrywać}

Również, hadis zrelacjonowany przez kilku przekazicieli, mówi:

"Temu, kto pytany ukrywa posiadaną wiedzę, zostanie nałożony kaganiec z ognia w Dniu Zmartwychwstania."

Przeczytaj także:
ƒ Mówienie o Allahu bez wiedzy
ƒ Czerpanie wiedzy od Uczonych[1] At-Tirmidhi, An-Nasā'ī i Abu Dāwud również zapisali ten hadis. At-Tirmidhi powiedział: "Hasan".

[2] Ibn Dżarīr

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m