islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Tauassul czy Szirk?

Opracował: Abu Anas bin Marian
W oparciu o: Tawassul, autorstwa Muhammad Naasir-ud-Diin al-Albaani

1. Definicja słowa wasîlah

Pierwsza bardzo istotna kwestia. W omawianym artykule [prawdopodobnie] użyte zostało  tłumaczenie Bielawskiego:

"O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Allaha i poszukujcie połączenia się z Nim..." (Quran, 5:35)

Tłumaczenie które bardziej odzwierciedla słowa Allaha brzmi jednak:

»O wy, którzy wierzycie! Spełniajcie wasze obowiązki względem Allaha i bójcie się Go. Poszukujcie sposobu aby zbliżyć [wasîlah] się do Niego...«

Chodzi tutaj głównie o słowo wasîlah które zostało przetłumaczone na "połączenie się z Nim", co jest ogromnym błędem gdyż w Islamie nie istnieje koncepcja "połączenia się" człowieka z Allahem, Błogosławiony i Wywyższony jest On ponad wszystko! Znaczenie przytoczonego wersetu jest zatem "zbliżyć się do Allaha" a nie "połączyć się z Nim". Lingwistyczne znaczenie słowa waslîah jest "zbliżyć się". [1]

Religijne znaczenie tego słowa jest jak przekazał Ibn Kathîr od Ibn `Abbas'a "przybliżyć się". Podobne wytłumaczenie tego słowa zostało przekazane przez Mudżahîd, al-Hasan, as-Suddî, ibn Zayd i innych. [2]

Tutaj pojawia się pierwszy bardzo istotny problem, mianowicie Koran i jego tłumaczenie na inne języki. Każdy powinien być świadomy, że Koran jest jedynie Koranem w języku w którym został objawiony. Wszystkie zaś tłumaczenia są jedynie interpretacją znaczenia, i aby zrozumieć słowa w nich przekazane, niezbędne jest abyśmy powrócili do ludzi wiedzy. [3]


[1] Ibnul-Athîr, an-Nihayah

[2] Tafsîr ibn Kathîr, 2/52-53

[3] Allâh powiedział w Koranie co znaczy: »Pytajcie więc ludzi napomnienia jeżeli sami nie wiecie.« (Surah an-Nahl, 16:43)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m