islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Wiara w Anioły

Wiara w Aniołów

Allah stworzył aniołów ze światła. Są one Jemu całkowicie posłuszne, służą i czczą one Allaha nieustannie. (Koran, 21:27, 10:21, 13:12, 26:193, 32:11).

W Islamie nie istnieje pojęcie upadłych aniołów, tak jak w chrześcijaństwie. Ten który się przyczynił do wygnania Adama i Ewy z Raju, był Dżinem*. (Koran, 2:35)

*(Dżiny są to istoty które podobnie jak ludzie, są dobre i złe. Wierzące lub nie. Są one stworzone z bezdymnego ognia i niewidzialne dla nas).

Allah daje aniołom różne zadania. Gabriel jest aniołem któremu zostało powierzone objawienie Koranu, zarówno jak przekazanie Marii nowiny o narodzinach Jezusa (Koran 19:16-22) Pomagał on także Jezusowi.

"...i Daliśmy Jezusowi, synowi Marii, wyraźne dowody oraz Wspieraliśmy go Ruh-ul-Qudus [Gabrielem]..." (Koran, 2:253)

Objawiają one Prorokom i Apostołom Boską wolę i prawa

"Wszelka chwała należy do Allaha, Twórcy niebios i ziemi, Który posługuje się aniołami jako posłańcami..." (Koran, 35:1)

Dodają one odwagi i wytrwałości wiernym gdy walczą z wrogiem

"Kiedy twój Pan objawił aniołom, mówiąc: Jestem z wami, więc wzmocnijcie tych którzy wierzą. Napawam strachem tych którzy nie wierzą..." (Koran, 8:12)

Każdy człowiek ma też przy sobie dwóch aniołów spisujących jego dobre i złe uczynki. Są one przy nim cały czas.

"Kiedy ci dwaj zapisujący aniołowie wszystko zapisują, siedząc po jego prawej stronie, i po jego stronie lewej. On nie wypowie ani słowa żeby nie było przy nim strażnika gotowego [do zapisywania]" (Koran, 50:17)

Chronią one tych ludzi których Allah im rozkaże, od nieszczęścia i zła.

"Dla każdego jest zastęp aniołów, przed nim i za nim. Chronią go z rozkazu Allaha..." (Koran, 13:11)

Zabierają one duszę człowieka gdy umiera.

"On jest Najwyższy nad swymi sługami i On zsyła strażników, aby was strzegli do czasu, kiedy do kogoś z was nadejdzie śmierć, duszę waszą zabiorą Nasi posłańcy, i nigdy nie zaniedbują swoich obowiązków." (Koran, 6:16)

Przynoszą życie płodowi, jak określił to nasz Prorok (Sahih Al-Buchari. Księga Proroków, 550)

Kierują one chmurami, Israfeel jest aniołem który w dniu zmartwychwstania wyda sygnał dmuchając w róg. (Koran, 79:6-7)

Malik jest aniołem który pilnuje piekła (nad piekłem). (Koran, 43:77)

Mają one też inne zadania określone przez Allaha w Jego Księdze, lub prze z Proroka.

Kochamy aniołów ponieważ one kochają wiernych i modlą się za nich, i ponieważ dzielą z nami wiarę w Jedność Allaha.

"On (Allah) jest Tym który zsyła na was swoje błogosławieństwa, i aniołowie także (proszą Allaha by was błogosławił), aby wyprowadzić was z wszelkiej ciemności do światła. On jest Litościwy wobec wiernych." (Koran, 33:43)

Nie dokonujemy pomiędzy nimi żadnej różnicy. Nie oddajemy im czci ani nie modlimy się do nich, ponieważ one także są sługami Allaha, czczą i wychwalają go razem z nami. Nie uważamy też że są one synami lub córkami Allaha.

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m