islam w świetle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrześcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Wiara w życie przyszłe

Wiara w życie przyszłe

Allah ograniczył wszelkie stworzenie czasowo, także życie tego świata. Koniec świata nastąpi gdy zabrzmi odgłos Rogu. Gdy Róg zabrzmi po raz drugi, ludzkość zostanie przywrócona do życia by stanąć przed Władcą światów w Dniu Sądu Ostatecznego.

"I zabrzmi trąba i wszyscy którzy są na niebie i którzy są na ziemi upadną w omdleniu, z wyjątkiem tych których Allah pragnie oszczędzić. Wtedy zabrzmi ona po raz drugi i spójrz, będą stać i czekać na sąd." (Koran, 39:68)

Raj (Dziennah) i Piekło (Dziehannam) istnieją, i będą wiecznie istnieć.

"...Raju, którego szerokość jest jak szerokość nieba i ziemi, został on przygotowany dla tych którzy wierzą w Allah i Jego posłańców..." (Koran, 57:21)

"Bójcie się także Ognia, który przygotowany jest dla niewiernych." (Koran, 3:131)

Ludzie którzy zasłużyli na Raj, zamieszkają go na zawsze. Zarówno jak ludzie którzy zostaną skazani na piekło, zamieszkają je na zawsze, i nie znajdą żadnego schronienia przed nim.

Część ludzi w Piekle zostanie do niego wrzucona na zawsze, część po jakimś czasie zostanie przeniesiona do Raju by żyć w nim wiecznie. Ci którzy zostaną w Piekle na zawsze, będą tam za niewiarę lub inne grzechy których Allah im nie wybaczy.

Radość i błogosławieństwa w Raju są zmysłową (nie tylko duchową) rzeczywistością.(Koran, 56:15-38)

Rzeczywiste są też męki Piekła. (56:41-56) Radość jak i męka są opisane przez Allaha w Jego Księdze, oraz przez Proroka w jego tradycjach.

Mieszkańcy Raju znajdą tam wszelkie dobro którego żaden człowiek nigdy nie widział, nie słyszał, ani nie jest w stanie sobie wyobrazić. Mieszkańców Piekła także zastaną rzeczy niewyobrażalnie okropne.

Ten kto ma być mieszkańcem Raju, będzie miał spokój w swoim grobie, a ten kto ma zamieszkać Piekło będzie w grobie męczony(Koran, 40:46). Jest to rzeczywistością, jak i pytania które aniołowie zadają każdemu człowiekowi po śmierci. (Sahih al-Buchari, Tom 2 - str.256)

Istnieją wydarzenia zapowiadające nadchodzącą godzinę ostateczną. O niektórych z nich Allah wspomniał w Swojej księdze, a Prorok je wytłumaczył.

Niektóre z nich to:

Mniejszymi wydarzeniami i znakami zapowiadającymi nadejście Dnia Ostatecznego są:

Dzień Sądu Ostatecznego będzie trwał pięćdziesiąt tysięcy lat. (Koran, 70:4/ werset ten został wytłumaczony przez Proroka w kolekcji hadisów Sunan Ahmad, Ibnu Jareer)

Ludzie będą wtedy stali przed Allahem by otrzymać swoje wyroki.

"Czy nie myślą oni że będą na nowo przywróceni do życia. Wielkiego Dnia. Dzień w którym ludzkość stanie przed Panem światów." (Koran, 83:4-6)

Mizan (waga na której ludzkie uczynki będą "ważone") i Sirat (most nad piekłem przez który ludzie będą musieli przejść) są równie prawdziwe jak Raj i Piekło.(Sahih al-Muslim, Tom 1:str.118)

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m