islam w œwietle koranu i sunny jak rozumieli go salaf
podstawy islamu żydzi chrzeœcijanie historia islamu download ksišżki linki innowacje w islamie kobiety w islamie sunnah manhaj aqiidah allah wiara

 


W Imię Boga, Miłosiernego, Litościwego

Wiedza - droga do Raju

Autor: Jawad Ahmed
Z angielskiego tłumaczyła: Magda Rutkowska
Przypisy: Abu Anas bin Marian
Źródło: [www.spubs.com]

To powinno być celem naszego życia. "Chcę pójść do Raju (Dżannah)" To powinno być napisane dużymi literami na naszym czole, jako przypomnienie. Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) pozostawił nam mały klucz do Raju, o którym my muzułmanie w obecnych czasach nie pamiętamy. Tak samo, jak potrzebujemy klucza by otworzyć samochód, tak samo potrzebujemy klucza, by otworzyć drogę do Raju. Czym jest ten klucz? Prorok powiedział,

"Ktokolwiek będzie kroczył drogą poszukując wiedzy, Allah ułatwi mu drogę do Raju." (Sahih Muslim, tom 3, nr. 99)

Podążanie drogą do wiedzy odnosi się np. do uczęszczania na spotkaniach, chodzenia do meczetów na spotkania z nauczycielami. Poszukiwanie wymaga również studiowania i uczenia się na pamięć Qur'anu oraz Hadisów. Nie chodzi o ślepe zapamiętywanie, ale zrozumienie, a dopiero potem uczenie się na pamięć.

Wspomniany hadis wskazuje na to, że Allah ułatwia zdobywanie pożytecznej wiedzy temu, kto jej poszukuje, uprzątając i wygładzając jego drogę do raju.  Dlatego też niektórzy pobożni poprzednicy zwykli mówić: "Czy jest tu ktoś, kto szuka wiedzy, abyśmy pomogli mu ją znaleźć?"

Zatem bracia i siostry, bądźmy MIŁOŚNIKAMI Wiedzy, poszukiwaczami Wiedzy. "Tak, gdzie jest Qur'an, gdzie jest mój Buchari". Wstając każdego rana miejmy na celu: szukając Raju poprzez poszukiwanie Wiedzy! Wiedza jest również najkrótszą drogą do Allaha. Ktokolwiek podróżuje drogą wiedzy dotrze do Allaha i do Raju. Wiedza także oczyszcza drogę z ciemności, ignorancji, zwątpienia i pesymizmu. Dlatego też Allah nazywa swoją Księgę, Qu'ran "światłem".

Wiedza jest DROGĄ do Raju, a Islam jest środkiem, który prowadzi nas do celu którym jest Raj. Tak samo, kiedy wsiadasz do samochodu, aby przedostać się z jednego miejsca do innego; ale jak? Dzięki znalezieniu kierunku, możemy się tam dostać - szukając na mapie lub pytając się kogoś o drogę. Podobnie, Qur'an i Hadisy są naszymi mapami i nasi nauczyciele są osobami, które odczytują kierunek z mapy, aby dostać się do naszego ostatecznego celu, Raju.

Zadaj sobie pytanie: "Czy Raj jest łatwy?". Czy kiedykolwiek widziałeś, jak łatwo jest nauczyć się niektórym z naszych braci/sióstr na pamięć Qur'anu? Czy kiedykolwiek widziałeś, jak łatwo jest dla niektórych z nas studiowanie Qur'anu i Hadisów godzina za godziną, podczas, gdy inni nie mogą nawet otworzyć Qur'anu lub Hadisu chociaż raz do roku lub raz w miesiącu. Dlaczego tak jest?

Ali ibn Tâlib (radiallahu `anhu) mówił, że podczas, gdy Prorok (sal allahu `alejhi ła sallam) uczestniczył w procesji pogrzebowej, podniósł coś i zaczął kreślić na piasku, mówiąc: "Nie ma tutaj nikogo spośród was, aby nie miał zapisanego swojego miejsca w Piekle lub Raju". Oni rzekli: "Wysłanniku Allaha! Czy powinniśmy polegać na tym, co jest nam zapisane i zapomnieć o uczynkach?" On odrzekł: "Kontynuujcie robienie (dobrych) uczynków, gdyż każdemu łatwo przyjdą uczynki które go doprowadzą do miejsca ostatecznego dla którego został stworzony. Zatem, ten, komu przeznaczone jest być szczęśliwym (w Życiu Wiecznym), łatwo przyjdą uczynki charakterystyczne dla takich osób; podczas, gdy ten, komu przeznaczone jest bycie nieszczęśliwym, łatwo przyjdą uczynki charakterystyczne dla takich osób". Potem Prorok wyrecytował następujące wersety: »Ale ten, kto rozdaje i jest bogobojny, i uznaje za prawdę nagrodę najpiękniejszą - temu My ułatwimy drogę dobra. - A ten, kto skąpi i szuka bogactwa, i za kłamstwo uważa nagrodę najpiękniejszą - temu My ułatwimy drogę zła.« (Surah al-Layl, 92:5-10)" (Sahih al-Buchari, tom 6, nr. 474)

Wiele przykładów z przedstawionego powyżej hadisu oraz wersetów Allaha jest dziś powszechne w naszym społeczeństwie; ale nie wyciągamy z nich wniosków. Na przykład, jakże łatwy jest post Dawida (co drugi dzień) dla niektórych z nas, lub dobrowolny post w miesiącu Szaû'al, Muharram czy Radżab. Podczas, gdy niektórzy mają trudności z poszczeniem nawet podczas Ramadanu. Dlaczego? Czy nie zauważyliście, jak łatwo jest dla niektórych obudzić się w środku nocy, aby modlić się - Tahadż'ud, gdy tymczasem niektórzy mają trudności nawet z modlitwami obowiązkowymi. Dlaczego?

Jakże łatwo dla niektórych, którzy nadal są niezamężni, jest strzec swojej czystości i ustrzec się przed cudzołóstwem. Inni zaś, mimo że zamężni, ciągle pobłażają sobie w cudzołóstwie. Dlaczego? Jak łatwo niektórzy zapamiętują wersety Qur'anu i Hadisy, podczas inni pamiętają najnowsze piosenki i zapamiętują przewrotne słowa popularne na ulicy. Dlaczego?

Dla niektórych z nas bardzo ŁATWO jest praktykować Islam, gdyż Allah chce, abyśmy praktykowali. Tymczasem dla innych to jest TRUDNE. Odpowiedzią na to, są wersety Sury al-Layl. Ponieważ dla tych dla których praktykowanie Islamu jest łatwe, Allah UŁATWIA drogę do Raju; podczas dla tych, którzy mają trudności w praktykowaniu, Allah UŁATWIA drogę do Piekła. Dlaczego więc niektórym praktykowanie Islamu jest łatwe? Tak jest, ponieważ oni miłują i szukają Wiedzy i więcej, działają w zgodnie z tą wiedzą.[1] Dla nich Allah ułatwia drogę do Raju.

Wiedza jest kluczem i dlatego też Prorok zwykł prosić w każdej modlitwie: "Allahumma innî `audhubikâ min `llmin lâ yanf'âu (O Allah! Szukam schronienia u Ciebie przed wiedzą która nie przyniesie mi żadnej korzyści."

Żadnej korzyści wam nie przyniesie, bracia i siostry. Siedzenie godzinami oglądając telewizję, i nie przynosi korzyści i nie prowadzi Raju. Tracimy czas na czytaniu w łóżku opowiadań, magazynów, gazet - mimo że to także nie prowadzi do Raju. Podczas, gdy ten czas moglibyśmy przeznaczyć na studiowanie Qur'anu i Hadisów lub na czytanie książek islamskich. To ułatwia nam drogę do Raju i osiągnięcie tego celu, Insha Allah.

Takie zachowanie nie tylko nie jest dla nas korzystne, ale też nas rani. Godziny spędzone przed telewizorem nie uczą nas Qur'anu i Sunny; raczej uczą nas o randkach, jak poderwać kogoś, uczą przemocy, przekleństw. To wpaja zło, psuje serce i umysł, tylko dla przyjemności tego tymczasowego życia tutaj i oddala od naszego celu - Raju.

Podsumowując, potrzebujemy zastanowić się nad naszą religijnością i skoncentrować się nad właściwym kierunkiem - Rajem. Musimy zebrać mapy (Qur'an oraz Hadisy) i pytać się dobrze poinformowanych osób (uczonych, imamów) o wskazanie nam kierunku (drogi) do Raju.


[1] Słynne arabskie przysłowie brzmi:
"Wiedza podróżuje w poszukiwaniu uczynków,
gdy ich nie znajdzie, szuka gdzie indziej."

 

:warszawa:   :jerozolima:   :kair:   :dubai:   :tajmahal:   :saba:   :medyna:   :mekka:
w   w   w   .   p   l   a   n   e   t   a   i   s   l   a   m   .   c   o   m